از بنی اسرائیل تا یهودیان مخفی (قسمت دوم) :: میم حا کاف | محمدحسین کتابی تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


از بنی اسرائیل تا یهودیان مخفی (قسمت دوم)

فرعون اجازه خروج می دهد!

بعد از مبارزات حضرت موسی (ع) بالاخره فرعون اجازه می دهد تا حضرت موسی (ع) به همراه قوم و قبیله خودش از مصر خارج شوند ؛ منجی بنی اسرائیل موفق شد تا آنها را به سرزمین اصلی خودشان برگرداند ؛ البته آنچه که در بخش اکسودس کتاب عهد عتیق ( تورات ) می خوانیم بر این است که حضرت موسی (ع) در کوهی برای عبادت رفته بود که خداوند به حضرت موسی (ع) الواحی را می دهد تا مردمش را به سمت ارض موعود ببرد.

حضرت موسی (ع) در حین خروج از مصر تحت تعقیب لشکریان فرعون قرار می گیرد ، فراعنه طبق داستان معروف در رود نیل غرق می شوند و فرعون در لحظات آخر (به دلیل اینکه فرعون در جلوی لشکر بوده و حضرت موسی (ع) در آن سوی رود منتظر بود تا آخرین نفر از بنی اسرائیل رد شود و عصایش را دوباره به آب بزند تا آب بسته شود) به حضرت موسی (ع) التماس کرد تا وی را نجات دهد ولی حضرت موسی (ع) به فرعون گفت : «دیگر وقت توبه نیست.»

ادامه پست را در ادامه مطلب بخوانید : ...

قرارگاه آموزشی تشکیل می شود

بنی اسرائیل که هیچ تجربه ای در جنگ و سازماندهی نیرو نداشتند و به صورت پراکنده زندگی می کردند بعد از خروج موفقیت آمیز از مصر به دستور حضرت موسی (ع) در مکانی به نام "تیه" استقرار پیدا می کنند ، حضرت موسی قرارگاه آموزشی را برای آموزش بنی اسرائیل تشکیل می دهد .

بهانه بنی اسرائیلی !

بنی اسرائیل 12 قبیله بودند و هنگامی که وارد قرارگاه شده بودند پس از مدتی بهانه گیری های مختلفی کردند ، این بهانه گیری ها 3 بخش بود:

1-   چرا خداوند سرپناهی برای آنها قرار نمی دهد که آنها از شر آفتاب راحت باشند؟

خداوند برای این موضوع ابر سیاه عظیمی را فرستاد و هرکسی از بنی اسرائیل که حتی از قرارگاه خارج می شد ابری بالای سر او بود ، خداوند اینطور آنها را از آفتاب سوزان رهانید.

2-   چرا خداوند آبی برای آنها نمی فرستد؟

خداوند به حضرت موسی (ع) امر کرد که سنگی را در وسط قرارگاه قرار دهند و حضرت موسی با عصای خودش ضربه ای را به آن سنگ بزند ، حضرت موسی (ع) وقتی این کار را کرد از سنگ 12 چشمه جوشید که برای هر کدام از قبایل 12 گانه یک چشمه مورد استفاده قرار گرفت.

3-   ما نیاز به عدس و پیاز و این گونه حبوبات داریم چرا خداوند اینها را برای ما تامین نمی کند؟

خداوند پرندگانی بهشتی را فرستاد که در آسمان پرواز می کردند و به گونه ای که هر کسی میخواست از پرندگان استفاده کند فقط کافی بود آن را بگیرد و نیازی به پختن پرندگان نیز نبود!

دوری از هدفی به نام "سرزمین مقدس"

خداوند با این که این بهانه های بنی اسرائیل را تامین کرد ولی بنی اسرائیل از همراهی با حضرت موسی (ع) سرباز زدند ، حضرت موسی (ع) هنگامی که به بنی اسرائیل گفت که وقت فتح اورشلیم فرا رسیده بنی اسرائیل بهانه گیری می کردند و می گفتند :«تو برو و فتح کن و ما هم خواهیم آمد.»

این گونه فتح اورشلیم به تعویق افتاد و هنگامی که حضرت موسی (ع) به کوه طور برای عبادت خداوند رفت ، حضرت موسی (ع) گفته بود که به مدت 30 روز می رود ولی خداوند در اواخر عبادت حضرت موسی (ع) به حضرت موسی (ع) گفت که 10 روز دیگر باید عبادت خودش را طول بدهد ، در این مدت 40 روزه یکی از اعضای قرارگاه که موسی بن ظفر نام داشت اعضای قرارگاه را جمع کرد و به آنها گفت که حضرت موسی (ع) از قرارگاه بهمراه 70 نفر بیرون رفته است و همگی هلاک شده اند.

موسی بن ظفر یا همان سامری فردی بود که در قرارگاه حضرت موسی (ع) آموزش زر گری دیده بود ؛ وی با جمع آوری طلای همه اعضای قرارگاه گوساله ای ساخت و به گونه ای بود که وقتی باد داخل آن به گردش می افتاد صدای گاو می داد ، سامری برای همین موضوع گوساله را در جهت وزش باد قرار می داد.

البته باید خاطرنشان کنم ، دلیل اینکه امروزه بنی اسرائیل دارای قدرت اطلاعاتی بی نظیری هستند به خاطر همه آموزش های قرارگاه حضرت موسی (ع) است ، سازماندهی که حضرت موسی (ع) انجام داد و تا آموزش جمع آوری نیرو و آموزش های اطلاعات عملیات حضرت موسی (ع) همه امروزه با پیشرفت این آموزش ها حاصلی است به نام سازمان اطلاعات و عملیات مثل آمان و مودبین و سازمان موساد.

امروزه در دستگاه اطلاعاتی جاسوسان سازمان سیا هیچ جای جولان دادنی در کشور ما ندارند ولی جاسوسان سازمان موساد هنوز جای قدرتی برای جولان در کشور ما دارند!

در زمانی که قرارگاه تشکیل شد هر قبیله با یک نُت خاصی از شیپوری که حضرت موسی (ع) می نواخت فراخوانی می شدند و همین استفاده از شیپور در ساخت گوساله طلا به کار گیری شد که سامری بوسیله آن گوساله ای ساخته بود که از خودش صدای گاو در می آورد!

نفرین بنی اسرائیل و 40 سال سرگردانی

حضرت موسی (ع) به امر خداوند بعد از 40 روز به قرارگاه بازگشت و شاهد انحراف بنی اسرائیل بود ، حضرت موسی (ع) وقتی به آنها رسید با آنها صحبت کرد ولی آنها به حرف های حضرت موسی (ع) گوش ندادند ، بنی اسرائیل هارون(ع) را کشته بودند و می خواستند که همان بلا را بر سر حضرت موسی (ع) بیاورند ، حضرت موسی (ع) قوم خودش را به خاطر کفر ورزیشان و کشتن برادرش و قصد جان حضرت موسی (ع) کردن نفرین کرد و 40 سال بنی اسرائیل در صحرای تیه سرگردان شدند.

سرگردانی بنی اسرائیل به قدری است که در این مدت حضرت موسی (ع) فوت می کند و این که بنی اسرائیل نمی داند مقبره حضرت موسی (ع) کجا قراردارد از نشانه های این سرگردانی است!

بنی اسرائیل توبه می کنند و می تواند اورشلیم را نیز بگیرد!

بنی اسرائیل بعد از چهل سال تصمیم می گیرند که از کاری که کرده اند توبه کنند و باز گردند ، همه بنی اسرائیل توبه کردند ولی قارون توبه نکرد و در سرگردانی ماند و با آنکه ثروتی عظیم داشت از بین رفت.

در گمراهی بنی اسرائیل می توان قارون را مقصر دانست ؛ زیرا با آنکه فروش گندم باعث تهی دستی فراعنه شد ، ولی به کار گیری سیاست های مالی توسط قارون بین بنی اسرائیل باعث افول فکری فرهنگی بنی اسرائیلی ها شد.

بنی اسرائیلی ها توبه کردند و یوشع نبی (ع) را به عنوان پیامبر و رهبر خودشان برگزیدند ، یوشع نبی (ع) شهر اریحا یا به عبری جریکو را فتح کرد ؛ اریحا شهری بود با دیوار های بلند و غیر قابل نفوذ و آنها پشت دروازه های شهر مانده بودند که فرشته ای به آنها گفت که 7 روز دور شهر هر روز یک دور طواف کنند و روز 7م نیز 7 دور طواف کنند درحالی که تابوت موسی (ع) را در پیش خود دارند و فریاد بکشند تا دیوار های شهر فرو بریزد!

و آنها توانستند شهر اریحا را فتح کنند ، اما در جنگ بعدی یوشع (ع) از دنیا رفت و به جای او داوود نبی (ع) فرماندهی را بر عهده گرفت و داوود نبی (ع) توانست اورشلیم یا بیت المقدس را فتح کند.

بعد از داوود نبی (ع) نیز سلیمان نبی (ع) بر تخت نشست ، آن چه که در تورات آمده این است که یهودیان پیشوایان بعد از حضرت موسی (ع) را به عنوان پادشاه قبول داشته اند ، نه به عنوان پیامبر خدا و این موضوع باعث می شد تا آنها بی دلیل دست به کشتن پیامبر خودشان بزنند و از کشتن آنها ترسی نداشته باشند.

اجنه وارد زندگی مردم می شوند

یهودیان که در اردوگاه آموزشی حضرت موسی (ع) با علوم مختلف آشنا شده بودند ، با علوم غریبه نیز آشنا بودند ، آنها می توانستند با اجنه ارتباط برقرار کنند ، اوج این ارتباطات با اجنه در زمان حضرت سلیمان نبی (ع) مشهود است.

در تاریخ داریم هنگامی که حضرت سلیمان (ع) در دیدار با ملکه سبا از اجنه ای که همراه او بودند میخواهد که بروند تا تخت ملکه سبا را از سرزمینش به آنجا بیاورند و اجنه این کار را برای حضرت سلیمان (ع) انجام می دهند.

در آن زمان اجنه در کار های مختلف شرکت می کردند تا اینکه برخی اجنه شیطانی سرکشی می کنند و در جلد انسان ها می روند و باعث شورش و آشوب در نواحی مختلف فلسطین می شوند ؛ حضرت سلیمان نبی (ع) نیز برای مقابله با آنها دست به کار می شود و به لطف الهی پیروز می شود.

پیروزی حضرت سلیمان نبی (ع) بر اجنه باعث می شود که حضرت سلیمان (ع) اجنه را از دید انسان ها پاک کند و بعد از زمان حضرت سلیمان نبی (ع) دیگر اجنه ارتباط و حمله ای به انسان ها انجام ندادند.

حضرت سلیمان از دنیا می رود

حضرت سلیمان نبی (ع) بعد از به قدرت رسیدن کامل وقتی که لشکریانش در حال رژه رفتن بودند از دنیا می رود ، جسد حضرت سلیمان (ع) مدت ها بی حرکت و در حالت تکیه به عصای خودش بوده که به دستور خداوند متعال موریانه ها عصای حضرت سلیمان (ع) را می جوند و عصا می شکند و بعد از چند روز که هنوز رژه ادامه داشته می فهمند که حضرت سلیمان (ع) از دنیا رفته!

1531 کلمه . پایان قسمت دوم


ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی