فلسفه :: میم حا کاف | محمدحسین کتابی تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱ مطلب با موضوع «فلسفه» ثبت شده است

از این به بعد تصمیم اینه که نوشته هامو یکم فلسفی کنم و فلسفی نویس بشم.

پس با پاسخ به این سوال شروع می کنم ؛ چرا ما وجود داریم؟

خدای الله واحد ما ، تنها مرجع صانع ماست! اوست که ما را ساخته و اوست که به ما از روح خودش دمیده تا مانند بنزینی که می سوزد و هیچ وقت تمام نمی شود ، جسم ما را به حرکت در آورد.

خدا ما را آفرید و به ما آموخت چگونه در زمین زندگی کنیم ؛ چیزهایی که برایمان ضرر داشت را حرام و مفید ها را حلال کرد .

حوا که گول شیطان را خورد و آدم را به خوردن میوه ممنوعه تحریک کرد ، باعث طغیان گری انسان شد ؛ شیطان نفس اماره ایست که در کنار نفس خود انسان گول می زند.

انسان آفریده شد به صورت موجودی مختار و فعال ؛ بر خلاف فرشتگان که مجبور آفریده شده اند ؛ خداوند انسان را آفرید و عقل را در خدمت انسان قرار داد تا وی را بیازماید ؛ مثل هر آزمونی آن کسی که نمره بالاتر بیاورد قبول است و تا هر وقت بخواهد می تواند به قدری خوشی ببیند که هیچ وقت امیالش ارضا نشود.

آدم باید همیشه امیدوار باشد ، علت وجودی ما کسب خشنودی خداوند است ، خشنودی خدا یعنی رسیدن به سعادت ابدی و لذتی که هیچوقت ارضا نمی شود!

شاید خداوند تنها چیزی که در بهشت قرار نداده رضایت به لذت است!

پس باید جوری زندگی کنیم که رضایت خداوند را جلب کنیم و مورد قبول درگاهش شویم.